ضریب نفوذ اینترنت در کشور 14.7 درصد!

بیشترین ضریب نفوذ اینترنتی در نقاط شهری مربوط به استان تهران با ۲۳.۱ درصد و استان مازندران با ۲۲.۷ درصد بوده است و استان سیستان و بلوچستان با ۱۰.۵ درصد کمترین ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری را دارد.

 

 

 

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید .برای انتخاب این وبلاگ به عنوان وبلاگ برتر ماه اینجا کلیک کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید